1. CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU LONG HOÀNG: Đạt dược các chấn nhận về quy trình sản xuất sạch.

Kết quả hình ảnh cho global gap logo

Kết quả hình ảnh cho logo vietgap