Thanh Long Ruột Đỏ Ropi

Thanh Long Ruột Đỏ Ropi một số hình ảnh về cây thanh long ropi

Cây thanh long con

Thời gian ra hoa

Cho trái chính

Thu hoạch

Giá trị dinh dưỡng cao tốt cho sức khỏe con người…!